سطر های دلنشین

سایت شخصی سجاد پورجعفری

متن انگیزشی

زندگی دستِ خوبو، خوب بـازی کردن نیست، زندگی دستِ بدو، خوب بازی کـردنه.
به هرحال با دست خوب بردن افتخاری نیست، افتخار برای کسیه که با تمام مشکلاتش ، بـازیو عوض کرده .
میتونی ؟ میتونی بـازیو عوض کن 💚

متن های انگیزشی و امیدوار کننده

بـرای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ بـاید کارهایی انجام دهید که دیگران از انجام دادن آن فـراری هستند.

| انرژی مثبت |

بدترین دشمن

گوسفندان تمام عمر از گرگ می ترسیدند !
اما در نهایت ،این چوپان بود که آن ها را سر برید ...

نزدیکان شما میتوانند بدترین دشمن شما باشند ...

متن تیکه دار و رفاقتی

اشتباه نکنید!
بعضی از آدم ها به شما وفادار نیستند...
در واقع آن ها درگیر نیازشان به شما شده اند!
روزی که دیگر به شما نیازی نداشته باشند؛
وفاداریشان نیز از بین می رود ...

| متن تیکه دار |

پس از فراموشی، پیری است که می رسد

جای نگرانی نیست. من همیشه فکر می کردم آدم ها یک بار عاشق می شوند
و تنها یک بار. مثل رویای « شب های روشن » که می گفت که بار اولش فرق دارد .
بعد می بینی باز عاشق می شوی و این بارش با بار اول فرق دارد.
یک جنس دیگر است و اما همان قدر قشنگ.
یاد گرفته ام آدم ها دوبار عاشق می شوند توی زندگی.
بار اولش را فراموش می کنند و بار دومش را نیز. اما دیرتر.
بس که می ترسند بار آخر باشد و هی می خواهند نگهش دارند.
انگار از پس فراموشی، پیری ست که فرا می رسد.


دوست من سلام امیدوارم حالت عالی باشه، سجاد هستم یک وبلاگ نویس قدیمی ..
.
.
علاقه مند به ادبیات/تکنولوژی/روانشناسی
اهل ورزش مخصوصا دوچـرخـه سـواری (:
.
.
.
[ این وب سایت سرچشمه درون من است ]